Специалности

Студент по медицина

Сертификати

Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-29
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2020-01-29
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-01-31
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-31
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-31
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-01-31
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-01-31
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-01-31
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-01-31
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2020-01-31
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2020-01-31
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2020-01-31

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb