Опит

Старши специалист биотехнологични продукти
1680, София, България, Ул. "Казбек" № 63, ет. 5, Бизнес Център Виридиан