За мен

Д-р Веселина Йорданова е началник на Диагностично-консултативния блок в Комлексен онкологичен център в Пловдив. 

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив.

Придобива 2 специалности - по Кожни и венерически болести и по Медицинска онкология. 

Опит

началник Диагностично-консултативен блок
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а