За мен

Д-р Веселина Йорданова е началник на Диагностично-консултативния блок в Комлексен онкологичен център в Пловдив. 

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив.

Придобива 2 специалности - по Кожни и венерически болести и по Медицинска онкология. 

Опит

началник Диагностично-консултативен блок
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
лекар
4000, Пловдив, България, бул. България 61
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 18:00

Вторник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Петък

15:00 - 18:00

Специалности

Кожни и венерически болести
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb