16 май
Ръководство по Психиатрия в ситуацията на ковид 19
15 апр
Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022
Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

Със съдържанието на договора, който е публикуван в „Държавен вестник“, можете да се запознаете в ...