За мен

МБАЛ Д-р Иван Селимински

Образование

1998 - 2001
Медицинска сестра
Тракийски университет

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb