За мен

 

Д-р Мира Емилова Боянова завършва медицина в Медицински университет-София през 2011 година. Успешно се зачислява за специализация по ендокринология през 2012 год. към МУ-София с база за обучение болница Токуда. Ръководител на специализацията е Проф. Боян Лозанов, д.м.н. През 2014 год. е назначена като лекар в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. Придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната на 1 юни 2019 год. Оттогава работи като специалист в отделението по ендокринология на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, като през същата година започва работа и в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. През цялото време на специализацията си работи и като преводач на научна медицинска литература към Отдел научна медицинска информация на Централна Медицинска библиотека, Медицински университет-София.

 

Д-р Мира Боянова е съавтор в научни медицински публикации, сред които:

Оригинални статии:

1) Лозанов Б., Лозанов Л., Колева В., Ванкова М., Горчева Д., Костова Б., Недева Н., Вуков М. Aсоциация между метаболитен синдром, затлъстяване и автоимунни тиреоидни заболявания. Сп. Ендокринология, XIX, бр2, 2014, 88-93.

2) L.Lozanov, V. Koleva, B. Lozanov and Mira Vankova. Comorbidity of Obesity and Thyroid Dysfunction: An Association with Greater Cardiovascular Risk Factors. Biol. Syst Open Access, 2015, 4:2,

Обзори:

1) Боянов М., Ванкова М. Таблетната форма Levothyroxine sodium: един дълъг път. Сп. Наука Ендокринология, бр.1, 2014, 34-40.

2) Ванкова, М. и М. Боянов. Витамин D дефицит – диагностика и поведение. Сп. МедикАрт, 1, 2013, 43-46.

3) Ванкова, М. и М. Боянов. Недостатъчност на витамин D и нейното коригиране – кратък преглед на литературата. Сп. Медицински преглед, 49, 2013, 3, 5-11.

4) М. Боянов и М. Боянова. Плащане според постигнатите резултати и лечението на захарния диабет – нов финансов модел на възнаграждение. Сп. Ендокринология, бр.1/2020 г.

5) М. Боянов и М. Боянова. Магнезият – често подценяван или забравян йон. Сп. Наука Ендокринология. Бр.3,2020 г., стр. 4 – 9.

Участие в учебници:

1)     Гастроентерология 2020, книга втора – Учебник под редакцията на Захарий Кръстев и Росен Николов, Глава: Черен дроб и диабет, стр. 474-479; Глава: Ендокринология в гастроентерологията, стр. 480-484; ISBN 978-619-91757-1-2.

 

Д-р Боянова е провела няколко обучителни курса по ехография на щитовидната жлеза в референтни центрове в страната.

Член е на Българското дружество по ендокринология, Български лекарски съюз и др.

 

Опит

лекар, ендокринолог
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б