За мен

 

Д-р Мира Емилова Боянова завършва медицина в Медицински университет-София през 2011 година. Успешно се зачислява за специализация по ендокринология през 2012 год. към МУ-София с база за обучение болница Токуда. Ръководител на специализацията е Проф. Боян Лозанов, д.м.н. През 2014 год. е назначена като лекар в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. Придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната през 2019 год. Оттогава работи като специалист в отделението по ендокринология на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, както и в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. През цялото време на специализацията си работи и като преводач на научна медицинска литература към Отдел научна медицинска информация на Централна Медицинска библиотека, Медицински университет-София.

Д-р Боянова е провела няколко обучителни курса по ехография на щитовидната жлеза в референтни центрове в страната.

Член е на Българското дружество по ендокринология, Български лекарски съюз и др.

 

Опит

лекар, ендокринолог
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б