Никола Петков Дойчев създаде публикация
2019
Хипотермия.Първа помощ
Хипотермия.Първа помощ

С падането на температурите на околната среда, тялото ни е подложено на охлаждане и има риск от н...

Публикации

Хипотермия.Първа помощ
Хипотермия.Първа помощ
Публикация