За мен

Здравейте колеги - специалист съм по трудова медицина и комунална хигиена с над 30 години опит в областта на профилактичната медицина. Магистър съм по медицина от Медицинска академия - София випуск 1988 година и по Бизнес мениджмънт от УНСС - випуск 2008 година.

Опит

ръководител на СТМ и управител
1172, София, България, Дианабад

Ръководител на СТМ и заместник председател на Сдружението на службите по трудова медицина в България

Платен прием
Услуги в тази практика
  • измерване на фактори работната среда и електобезопасност
  • измерване на електобезопасност