За мен

Д-р Веселин Киров е специалист-онкодерматолог. Работи в  Отделението за диспансерно наблюдение на онкологични заболявания в УМБАЛ-  Плевен. 

Специалности

Медицинска онкология
Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb