Специалности

Психиатрия

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-09-25
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-09-30
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-09-30
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-09-30
Агресия и агресивност
2019-10-01
Шуслерова сол №2
2019-10-02
Придобита хемофилия
2019-10-02
Шуслерова сол №3
2019-10-04
Шуслерова сол №4
2019-10-11
Шуслерова сол №5
2019-10-11
Шуслерова сол №6
2019-10-13
Шуслерова сол №7
2019-10-13
Шуслерова сол №8
2019-10-14
Шуслерова сол №9
2019-10-29
Шуслерова сол №10
2019-10-30
Шуслерова сол №11
2019-10-30
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-10-30
Шуслерова сол №12
2019-10-30
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. Е
2021-01-25 11:26:30

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb