За мен

Д-р Ешрефов завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 2020г. От тогава до 2024г работи като лекар в Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив.

През февруари, 2021г. започва работа и в отделението по урология в МБАЛ "МК Св. Иван Рилски" в гр. Пловдив. Там практикува до месец октомви на същата година, когато започва работа в клиниката по урология в УМБАЛ "Пловдив" (бившата окръжна болница).

От 2022г. е специализант по урология.

От 2023г е редовен докторант към катедрата по Урология и обща медицина в Медицински университет Пловдив.

Опит

Работи
Лекар-специализант по урология
4000, Пловдив, България, бул. България 234
0889087196
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 12:00

Вторник

08:00 - 12:00

Сряда

08:00 - 12:00

Четвъртък

08:00 - 12:00

Петък

08:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)