Образование

1991 - 1997
Медицина
Медицински университет Варна
Варна , България
1998 - 2001
Хирургия
НИИСП Москва НВ Склифосовски
2016 -
Обща медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Обща медицина
Хирургия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb