За мен

Притежава специалност по обща медицина от 2016г.

Завършила е медицина в Медицински университет-Пловдив.