За мен

 

Завършила е медицина в Медицински университет-Пловдив. По време на следването си е участвала в научни проучвания, допълнително изучаване на Медицинска Хомеопатия,Биофизика и Радиотерапия. Участва в европейски проект „Палиативна Медицина” с клиничен стаж в отделение по палиативна медицина към Военна Болница гр. Пловдив. Притежава специалност по обща медицина от 2016г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Панталей Генов 1