За мен

Д-р Амбарева е дипломиран лекар от Медицински университет-Пловдив. По време на следването си е участвала в научни проучвания,допълнително изучаване на Медицинска Хомеопатия,Биофизика и Радиотерапия. Участва в европейски проект „Палиативна Медицина” с клиничен стаж в отделение по палиативна медицина към Военна Болница гр. Пловдив. Непосредствено след дипломирането си започва следдипломно обучение по специалността Обща медицина.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Панталей Генов 1
032/940 675