За мен

Д-р Бързинска е завършила дентална медицина в МУ Пловдив.