За мен

Завършила висше образование „Медицина“ през 1981г. - ВМИ, гр. Варна.

Придобита специалност по "Вътрешни болести" през 1988г. - МА, гр. София.

Придобита специалност по "Онкология" през 1994г. - ВМУ, гр. София.

Удостоверение за палиативни грижи през 2002г. - СБАЛО, гр. София.

Опит

Началник на отделение "Медицинска онкология"
8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86