За мен

Д-р Денислав Белинов завършва висше образование в МУ – Варна през 1987г. За периода 1988 – 1996г. е ординатор в Хирургично отделение на Общинска болница – гр. Кубрат. Придобива специалност „Хирургия” през 1996г. От 1996г. до сега е част от екипа на Хирургично отделение към СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна. През 2004г. с призната специалност по „Онкология”, а през 2005г. придобива специалност „Здравен мениджмънт”. Работи върху съвременните проблеми за рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, ранна диагностика, съобразено с утвърдените световни стандарти, включващо клиничен преглед, ехографска диагностика, тънкоиглена аспирационна биопсия, щанцова биопсия, дуктален лаваж, биопсия на сентинелни лимфни възли. Развива онкопластичния метод при оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза. Персонализиран подход при пластично - реконструктивна хирургия след онкологична хирургия на рака на млечната жлеза, едномоментно или отложено във времето в екип с пластичен хирург. Хирургично лечение на доброкачествените и злокачествени заболявания на кожата и нейните придатъци. В следдипломната си квалификация д-р Денислав Белинов има завършени следните курсове индивидуално обучение в областта на онкологичната хирургия: „Основни принципи за покриване на дефекти с пластика по съседство” УБ Алексанровска, Клиника по пластично - възстановителна естетична хирургия (1999г.); „Индивидуално обучение по онкохирургия” в НОЦ – София (2004г.); „Преканцерози и операбилен рак на млечна жлеза” – Онкологичен център – гр. Плевен (2004г.); „Биопсия на сентинелни лимфни възли. Практичен и теоритичен модул” - Онкологичен център – гр. Плевен (2005г.); „Ехография на млечна жлеза CHISON ULTRASOUND SYSTEM 8800 – гр. София (2005г.); Перкутанна термоаблация на метастатичния рак – Австрия (2006г); Специализицаия в Онкологичен център Джон Хопкинс, Република Турция (2011г.). Участие в национални и международни конференции по онкология и онкологична хирургия. Има публикации в български и чуждестранни периодични издания по хирургия и онкология. Членува в БЛС и Българското хирургическо и онкологическо дружество.