За мен

Завършва медицина през 2014г в Медицински факултет към Тракийски университет -

Стара Загора, след което е назначена към Клиника по вътрешни болести на МБАЛ „Св. Анна – Варна“. В периода 2016-2018г е специализант по нефрология към Клиника по нефрология на МБАЛ „Св. Марина“ Варна. Интересите й са насочени в областта на диагностика и лечение на гломерулонефритите, диабетното бъбречно заболяване и заместителните методи на лечение на бъбречната функция.

Опит

лекар
9000, Варна, България, ул. Братя Шкорпил 6