Опит

началник Хирургично Отделение
4000, Пловдив, България, бул. Ал. Стамболийски 2А

Специалности

Хирургия
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb