За мен

Д-р Соколова завършва Медицинския университет в Пловдив през 2011 г. 

Има придобита специалонст по Кожни и венерически болести и защитена дисертация в областта на дерматоалергологията.

Опит

ординатор
4002, Пловдив, България, ул. „Любен Каравелов“ 5