Опит

Началник Отделение Клинична лаборатория
7700, Търговище, България, Кв. Запад 1