Опит

лекар-специализант
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1

Специалности

Спешна медицина
Неонатология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb