Опит

1000, София, България, ул. Проф. Александър Фол 2
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Димитър Хаджикоцев 20
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb