За мен

Завършва медицина във ВМИ - Плевен през 1988г.
Придобита специалност "Медицинска радиология" във ВМИ - София през 1993г.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86