Опит

Лекар-специализант, отделение по Съдова хирургия
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а