Опит

Лекар - специализант
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
mpmehmed@gmail.com 0877993718

Образование

2010 - 2017
Медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Лъчелечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
английски
турски

Поканете ваши колеги в CredoWeb