Опит

Психиатър
4000, Пловдив, България, Скопие 1А
Дни за консултация

Понеделник

-

Вторник

-

Сряда

-

Четвъртък

-

Петък

-

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Услуги в тази практика
  • Психично здраве