Опит

4700, Смолян, България, бул. „България“ 2, 4700 ж.к. Нов център

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb