Опит

лекар в Първо вътрешно отделение
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15