За мен

Завършил медицина през 1984 г.  в МУ Варна
Придобита специалност „Патоанатомия и цитопатология“ през 1992 г.
Магистър по „Стопанска управление“ със специализация по „Здравен мениджмънт“
Професионален стаж :
Работа като клиничен патолог- 30 г. в „УМБАЛ-Бургас” АД  и „КОЦ-Бургас” ЕООД
Преподавател към Медицински колеж Бургас
Участие в научна програма „Fungal Bionics Freiburg- Mazuyama”
Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по патология, Европейско дружество по патология

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86