За мен

Собственик на Нейтропия – Терапевтична  & Алтернативна & Комплементарнa Медицинa Клиника

Лекар, Специалност :

 • Вътрешна Болести
 • Икономика на Здравеопазването
 • Правова Регулация на общественото здраве
 • Управление на Рекреация, СПА и Уелнес

Магистър хомеопат

 • Акредитиран от Асоциацията на Хомеопатичните Лекарите в България (AHPB) и Европейски Комитет  Хомеопатията (ЕСН)
 • Представител за H.U.M.A Метод и онлайн Материя медика магистърска програма на Universidad Candegabe dе Homeopatía Аржентина

Сертифициран Терапевт в :

 • Оннури Су-Джок Терапия,  Учител Базово Ниво
 • Оннури Туист Терапия
 • Оннури Аурикуларна Терапия
 • Мануални-тяло базирани Терапии, Неуротерапия
 • Енергийни -тяло базирани терапии
 • ТКМ
 • Тренинг Г-н Юрий Бурлан “Системно Векторна Психология”

 

Други Терапевтични Методи

 • Транскраниална Електростимулация Терапия/ТЕС/
 • коМра делта серия лазер Терапия
 • Тракционна Декомпресия на Гръбначен стълб Медитрак
 • Кинезиотайпинг
 • Сонодинамична Терапия /SDT/
 • Фотодинамична Терапия /PDT/
 • Tранскраниална Електростимулация /ТЕС/
 • comMra делта лазер терапия
 • Biofield Viewer
 • Имунотерапия Gc-MAF Макрофаги Активация
 • Хомотоксикология Терапия
 • Вит. С Терапия
 • Фито Терапия
 •  

 

Опит

9000, Варна, България, ул.Илинден 33

Phone: +359-52-608-251
Mobile: +359-884-586-208

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-04-19
Шуслерова сол №2
2019-04-19
Шуслерова сол №3
2019-04-20
Шуслерова сол №4
2019-04-27
Шуслерова сол №6
2019-04-27
Шуслерова сол №11
2019-04-27
Шуслерова сол №12
2019-04-27
Шуслерова сол №5
2019-11-08
Шуслерова сол №9
2019-11-08
Шуслерова сол №10
2019-11-08
Шуслерова сол №8
2019-11-08
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-11-08
Шуслерова сол №7
2019-11-08

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb