Образование

2017 - До момента
Обща дентална медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Студент по дентална медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb