Образование

2017 - До момента
Медицинска сестра
Медицински университет - Пловдив
Пловдив

Специалности

Студент по здравни грижи

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb