Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD
Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD

автор З.Спасова Клиника по гастроентерология; УМБАЛ , Св. Иван Рилски" Медицински Университет, С...