Специалности

Фармация

Сертификати

ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-04-02
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-11
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-01-11
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-11
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-01-12
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-01-12
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-01-12
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-12
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-20
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-15
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2020-09-12 10:27:36
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-09-12 10:49:24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb