Опит

координатор, обучител
7000, Русе, България, Плиска 2