Опит

координатор, обучител
7000, Русе, България, Плиска 2

Сертификати

Обучител по първа долекарска помощ
ПДП-Н-Н3-Н-0106
2017-12-02 -
Обучител по социално - помощна дейност
Обучител за работа с деца

Организации, в които членувате

  • НПО

    Български Червен кръст

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb