За мен

Консултации и лечение на психични разстройства.Издаване на медицинска документация за нуждите на ТЕЛК.