За мен

Д-р Веселин Колев завършва медицина в Тракийски университет в град Стара Загора-2016г. Преминава обучение по Невроофталмология в Медицински университет-град Варна.

Специализира Неврология в МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ"-град Бургас. Oт 2020г. до 2022г. 

д-р Колев е  университетски преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-град Бургас. През 2021г. придобива специалност в системата на здравеопазването в Медицински университет ''Проф. д-р Параскев Стоянов''-град Варна. През 2023г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Бургаския свободен университет. Същата година преминава обучение за придобиване на правоспособност по високоспециализирана дейност в неврологията- ултразвукова диагностика на екстра- и транскраниални кръвоносни съдове в Медицински университет-град Плевен.

Професионалните му интереси са насочени към мозъчно-съдовата патология, съвременни аспекти в онкотерапията на злокачествените заболявания на главния и гръбначния мозък, краниални травми, диагностика и лечение на дискова патология и демиелинизиращи заболявания, триплекс скениране на екстракраниални кръвоносни съдове. 

Член на Българския лекарски съюз , Дружеството по Неврология, Българското дружество по невропротекция и невродегенерация и Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

 

 

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Изгрев, бул. Димитър Димов