За мен

Д-р Веселин Колев завършва медицина в Тракийски университет в град Стара Загора. Преминава обучение по Невроофталмология в Медицински университет-град Варна.

Специализира Нервни болести в МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ-град Бургас. През 2021г. придобива специалност в системата на здравеопазването в Медицински университет ''Проф. д-р Параскев Стоянов''-град Варна.

Професионалните му интереси са насочени към ендоваскуларното лечение на мозъчните инсулти, съвременни аспекти в онкотерапията на злокачествените заболявания на главния и гръбначния мозък, диагностика и лечение на периферно-нервни и демиелинизиращи заболявания. 

Oт 2020г. Д-р Колев е и университетски преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-град Бургас.

Член на БЛС и Дружеството по Неврология. 

 

 

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Изгрев, бул. Димитър Димов

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb