Образование

2016 - До момента
Медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен

Специалности

Студент по медицина

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски
български

Поканете ваши колеги в CredoWeb