Опит

Образование

2017 -
Докторант по Молекулярна биология
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора , България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb