За мен

Основни научни разработки в областта на оксидативен стрес и участие на свободни радикали в патогенезата на различни заболявания; нанотехнологии - употреба на наночастици като лекарствени преносители; метаболитен синдром; мастноразтворими витамини и обмяна на костна тъкан

 

Учебници - 2, книги - 1; статии: общо 30 (16 в български списания, 14 в чуждестранни списания); съобщения – общо 30 (18 в България и 12 в чужбина)

 

Член е на:

  • Съюз на учените във Варна
  • Съюз на учените в България (СУБ), Секция биохимия и молекулярна биология
  • Дружество по Клинична лаборатория, клон Варна