За мен

Основните й научни интереси са свързани с имунологичните проблеми при инфекциозни и автоимунни заболявания, имуномодулация, метаболитни и сърдечно-съдови рискови фактори при транспортни работници.

 

Автор е на над 70 научни статии у нас и в чужбина.


Автор е и на учебник – подробно помагало  за устройството и  функциите на съвременните апарати в клиничната лаборатория. Той е предназначен не  само за студенти, но ще е в помощ на редица медицински специалисти - лабораторни лекари, химици и фармацевти.

 

През 1990 г. защитава дисертация върху цитохимия на левкоцитите. От 1990 г. работи в лабораторията по клинична лаборатория и имунология към Многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. От 2000 г. е завеждащ лаборатория, а през 2005 г. е избрана за доцент. Рехабилитирана е за професор през 2013 година.

Опит

Началник Клинична лаборатория и имунология
1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 108

Специалности

Клинична имунология
Клинична лаборатория

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb