За мен

Първият и единствен специалист в България, завършил Дентална медицина, Зъботехника, Здравен мениджмънт и Право . Интереси в областта на Медицинското право и Здравния мениджмънт .