За мен

д-р Хари Ховагимян е от малцината специалисти в страната, който е магистър по  "Право" , "Дентална медицина" и "Здравен мениджмънт".

Действащ лекар и правоспособен юрист, работещ в адвокатска кантора. Преподавател по правни въпроси и здравна икономика в Центъра за професионално обучение към МУ-Пловдив. 

Има интереси в областта на медицинското право.

Автор и съавтор е на публикации, анализиращи българското здравеопазване.