Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Здраве 2
02 895 6000 02 895 6020
Дни за консултация

Четвъртък

14:00 - 15:00

Прием само след запазен час
Платен прием