За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2017г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А

Специалности

Ревматология

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-02-21
Шуслерова сол №2
2019-02-21
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2019-02-21
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2019-02-21
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2019-02-21
Шуслерова сол №3
2019-02-21
Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2019-02-21
Още нещо за подагра
2019-02-21
Ранна диагностика при простатен карцином
2019-02-21
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2019-02-21
Шуслерова сол №4
2019-02-23
Шуслерова сол №6
2019-02-23
Придобита хемофилия
2019-02-23
Ергономия - предмет, задачи, същност
2019-02-23
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2019-02-23
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-02-23
Имунологична диагностика на туберкулозата
2019-02-23
Бронхиална астма в детска възраст
2019-02-23
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2019-02-23
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-02-23
Неонатална жълтеница
2019-02-23
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2019-02-23
Анемия по време на беременност
2019-02-23
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-02-23
Медикаментозна алергия
2019-02-23
Ухапвания от змия
2019-02-23
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-02-23
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2019-02-23
Тикове
2019-02-24
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-03-27
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-03-27
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-03-27
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-03-27
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-03-27
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-03-27
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2019-03-27
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2019-03-27

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb