Опит

7000, Русе, България,
35982821603
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Инфекциозни болести

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Инфекциозни болести
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb